Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
II
Място
Лауреати
Лауреати
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Вики

2022 Лауреат_конкурс2023 Лауреат_конкурс
8.9
Лауреати
Лауреати