Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

"Nika"

2022 Лауреат_конкурс2022 Златен2023 Лауреат_конкурс
8.8
Лауреати
Лауреати