Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
III
Място
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

L'effetto

2022 Лауреат_конкурс2023 Лауреат_конкурс
8.5
Лауреати
Лауреати
Лауреати